پذیرش زبان

برای ادامه تحصیل در فرانسه نیاز به تسلط به این زبان دارید. دوستای عزیزم که امکان خواندن زیان فرانسه در ایران را ندارید و تصمیم دارید در این کشور ادامه تحصیل بدهید، پیشنهاد من به شما گذرانده یک دوره یکساله زبان در دانشگاهها و یا الیانس فرانسه هست.

برای شروع اقدام کنید……………………………..