یادگیری زبان در کشور فرانسه

زبان زندگی، تحصیل ، علم و کار زبان فرانسه است. بهمین منظور مردم فرانسه بطور عام و اساتید دانشگاه بطور اخص با دانشجویان خارجی که به زبان فرانسه تسلط پیدا کنند و با فرهنگ آن کشور آشنا شده باشند با احترام خاصی برخورد می کنند. شایان ذکر است که دو ملت بزرگ ایران و فرانسه دارای چندین قرن رابطه ی حسنه، دوستی دیرینه و احترام متقابل می باشند. با درنظر گرفتن اهمیتی که مردم فرانسه به طور عام و روشنفکران و دانشگاهیان به طور اخص به فرهنگ و تمدن درخشان ایرانیان می نهند، و همچنین با توجه به کیفیت بالای آموزش عالی در دانشگاه های فرانسه، این کشور به یکی از مطلوب ترین و جذاب ترین کشورها جهت ادامه تحصیل برای دانشجویان ایرانی تبدیل شده است. گواه این ادعا وجود تعداد بیشماری از استادان ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاه های فرانسه است که از چندین دهه پیش جزو استادان ممتاز و برجسته ی دانشگاه های ایران در زمینه های مختلف علمی می باشند.  خوشبختانه امروزه با توجه به مراکز کارآمد تدریس زبان فرانسه در ایران و اساتید بسیار مجرب امکان فراگیری زبان فرانسه تا حد پیشرفته کاملا بوجود آمده است و به کلیه دانشجویان مصصم به ادامه تحصیل در فرانسه توصیه می شود که فراگیری زبان فرانسه را بسیار بسیار جدی تلقی کرده و وقت کافی برای آن منظور بدارند. توجه شود چنانچه در بدو ورود به دانشگاه های فرانسه سطح زبان دانشجوی خارجی ناکافی تشخیص داده شود مجبور خواهد شد در کلاسهای زبان ثبت نام نموده و شهریه آنرا بپردازد. بد نیست بدانید که در حال حاضر جهت اخذ پذیرش در اکثر رشته ها بویژه در رشته های علوم انسانی و یا حقوق از دانشگاه های فرانسه مدرک TCF سطح 4 و یا مدرکB2  مورد نیاز است.