درباره وسعت فرانسه

مساحت كشور فرانسه:٥٥٠٠٠٠ كيلومتر مربع و وسيع ترين كشور اروپاي باختري است ( نزديك يك پنجم مساحت اتحاديه اروپا) و منطقه دريايي وسيعي را در اختيار دارد ( منطقه اقتصادي…