مهلت ثبت نام جهت پذیرش سال تحصیلی جدید 2016-2017

درخواست پذیرش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در کلیه رشته ها در سال تحصیلی 2017-2016 از تاریخ 15 توامبر 2015 الی 31 ژانویه 2017 مطابق با تاریخ 24 آبان 1394  الی 11 بهمن 1394 می باشد. پس از این تاریخ هیج پرونده ای قابل قبول توسط سفارت نمی باشد. بدیهی است جهت ثبتمدارک تحصیلی در سایت کامپوس فرانس داشتن مدرک TCF الزامی است. از دوستان عزیزم که مایل به ادامه تحصیل در کشور فرانسه هستند تقاضا میکنم هر چه سریعتر اقدام کنند.