ليست مدارك مورد نياز جهت اخذ پذیرش فرانسه

ليست مدارك مورد نياز دانشجويان فرانسه

 

1-انگيزه نامه (Lettre de motivation )

الف) دلایل انتخاب کشور فرانسه از نقطه نظر علمی ، دانشگاهی و فرهنگی و شرایط ویژه زندگی .

ب) امکانات دولت فرانسه برای دانشجویان خارجی .

ج) مزیت های ادامه تحصیل در رشته متقاضی در فرانسه از نظر ویژگیهای دانشگاههای فرانسه .

2- زندگي نامه ( CV)

الف) سوابق تحصیلی و شغلی با ذکر سال .                                     ب) زمینه های تحقیقاتی، علمی.

ج)دوره های آموزشی ( کامپیوتر ، فنی…. ) .                        د)زبان های خارجی .

ه) فعالیتهای ورزشی ، هنری.

3-اصل مدرك ديپلم .

4- اصل مدرك ليسانس و ريز نمرات ليسانس .

5-اصل مدرك فوق ليسانس و ريز نمرات فوق ليسانس .

6-نامه آشنايي به زبان فرانسه .( TCF, DELF/DALF)

7-نامه و تاييديه هاي سوابق كاري .

8-تائيديه از اساتيد يا يكي از مسئوولين دانشگاه درباره صلاحيت علمي دانشجو (دو استاد) .

9-پاسپورت و كپي پاسپورت ـ شناسنامه و كپي شناسنامه .

10- شش قطعه عكس. اندازه کادر 5/3 در 5/4 و فاصله زیر چانه تا بالاترین قسمت سر بین 32 تا 36 میلی متر باشد .

11 – تائیديه هاي زبان خارجي غير فرانسه ( انگليسي و …..) .

12- پروژه تحصيلي براي ادامه تحصيل در فرانسه .

  • تذكرات مهم :

مدارك فوق لزوماً بايستي ترجمه رسمي شده و شناسنامه ايراني و مدارك تحصيلي و ريز نمرات علاوه بر ترجمه رسمي به تاييد سفارت فرانسه نيز  برسد .