بهترین کالج ها و دانشگاه های فرانسه | 2013

با توجه به درخواست دوستان عزیزی که  رنکینگ دانشگاهی که در آن درس می خوانند یا درس خواهند خواند دارای اهمیت ویژه ای است، لیستی در این زمینه تقدیمشان می کنم:

Top Colleges & Universities in France 2013